StoneBeach

Spetskompetens och marknadsledande lösningar inom dokument- och ärendehantering

Om StoneBeach

StoneBeach är en del av JS Security och fokuserar på att leverera spetskompetens och marknadsledande lösningar inom dokument- och ärendehantering.

Några specialistområden

Dokumenthantering

StoneBeach har spetskompetens inom dokumenthantering och kan erbjuda anpassade lösningar för att hantera och organisera företagsdata på ett säkert och effektivt sätt. Dem kan hjälpa företag att implementera system för automatisk dokumenthantering, sökfunktioner, arkivering och säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information.

Konsulttjänster

StoneBeach erbjuder konsulttjänster för att hjälpa företag att utveckla sin dokumenthantering och informationssäkerhet. Deras experter har lång erfarenhet inom branschen och kan hjälpa företag att utveckla strategier för att effektivisera sin dokumenthantering, implementera nya system och verktyg, samt utvärdera och förbättra säkerhetsåtgärder.

Mjukvarulösningar

StoneBeach erbjuder mjukvarulösningar för dokumenthantering som är anpassade efter företags specifika behov och krav. Dem kan erbjuda skräddarsydda lösningar som inkluderar funktioner som automatisering av dokumentflöden, arkivering och sökfunktioner, samt säkerhetsåtgärder som databackup och autentisering. Våra lösningar är utformade för att hjälpa företag att hantera sin data på ett säkert och effektivt sätt, vilket leder till ökad produktivitet och bättre affärsresultat.