Så här skyddar decentraliserad lagring din data

Decentraliserad lagring är ett sätt att säkerställa att din data inte förvaras sårbar på ett enda ställe. Istället för att lagra allt på en central server, delas din information upp och sparas på flera olika lagringsenheter, som även kallas ”noder”.

Redundans genom distribution: Genom att kopiera och lagra data på flera noder, finns det alltid en backup tillgänglig om en nod går ner. Detta minskar risken för att förlora data för alltid.

Kryptering: Innan din data sprids över nätverket, krypteras den för att säkerställa att även om någon obehörig får tag på den, kan de inte läsa den.

Autentisering: Innan din data accepteras för lagring, måste du autentisera dig själv. Detta försäkrar att bara du kan komma åt och ändra dina egna uppgifter.

Integritetskontroll: Systemet använder verifieringsmekanismer för att se till att din data förblir oförändrad och autentisk.

Anonymitet: Genom att använda decentraliserad lagring kan du välja att vara anonym eller använda pseudonymer. Detta skyddar din personliga integritet och minskar risken för dataintrång.

Sammanfattningsvis ger decentraliserad lagring ett robust skydd för din data genom att sprida den, kryptera den, autentisera användare, bevara integriteten och erbjuda anonymitet. Detta skapar en säkrare digital miljö för dig och dina känsliga uppgifter.

Kontakta JS Security eller Stonebeach om du är intresserad av att veta hur vi kan hjälpa dig att säkra din information i det rådande omvärldsläget.