Post

JS Security inleder samarbete med Techlove i syfte att stärka utvecklingsavdelningen

Bakgrunden till samarbetet är JS Securitys inträde i en stark tillväxtfas samt offentliggörande av sin 6 månaders utvecklingsplan med målsättningen om att bygga ett nationellt självförsörjande datalagringssystem med tillhörande nätverk.  
  

Inom ramarna för samarbetet ska Techlove förse JS Security med utvecklare i linje med den specifika kompetens inom systemutveckling som Bolaget efterfrågar. Initialt så förstärks Bolagets utvecklingsavdelning av två personer med sammanlagt över 25 års erfarenhet av avancerad systemutveckling och en bakgrund från företag som bl.a. Tobii, Telia, Eniro, SJ, IKEA samt Peab.

 

”Samarbetet med Techlove ligger helt i linje med vår offensiva utvecklingsplan som marknaden tidigare fått tagit del av. Vi har valt Techlove då de har den kompetensen som vi eftersökt samt därtill, fina och högt värderade referenser. Förstärkningen av utvecklingsavdelningen möjliggör ett högre tempo samt en bredare kunskapsbas.” säger Pierre Grönberg, grundare och CTO.
 

Om Techlove

Techlove är ett konsultbolag inom utveckling och förvaltning av system, appar och webbplatser. Techlove älskar både människor, teknik och samspelet däremellan. Därför är Techlove bra på att matcha kundens behov med rätt konsult. Techlove coachar sina konsulter, och håller samman relationen på ett tryggt och säkert sätt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

ir@jssecurity.tech
 

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.