Post

CLOUD Act

De flesta svenska företag och organisationer har processer och rutiner för att följa EU-lagstiftningen för behandling av personuppgifter (GDPR) som infördes den 25 maj 2018. Andra aspekter är dock minst lika viktiga att tänka på när ett företag väljer molntjänst för lagring, delning och samarbete med företagsfiler.

Samma år 2018, den 23 mars, trädde en ny amerikansk lag i kraft, CLOUD Act (Clarifying Overseas Use of Data), vilket innebär att amerikanska myndigheter måste få tillgång till data som lagras på amerikanska molntjänster, även om detta lagras utomlands och att amerikanska molntjänster således inte kan vägra att avslöja sådan information.

För att uppnå kraven enligt GDPR har amerikanska molntjänster tvingats erbjuda lagring inom EU till svenska företag. Med CLOUD Act betyder detta att amerikansk lagstiftning gäller data som lagras i en amerikansk molntjänst, även om den äger rum inom EU, och det kan stå svenska företag mycket dyrt om man ignorerar dessa risker.

Vi är 100% CLOUD Act-säkra. Den decentraliserade arkitekturen i våra lösningar säkerställer att din data alltid är privat, säkert och utom räckhåll för en obehörig.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.