Post

Pontus Wilgodt utses till tf vd för JS Security Technologies Group

“Vi har idag en etablerad organisation på plats. Bolaget har expanderat sin försäljningsorganisation samt väsentligt ökat takten avseende samarbeten, partnerskap samt utveckling. Vi är mycket glada över att kunna meddela att Pontus Wilgodt, som är en erfaren ledare och redan integrerad del av bolaget, tillfälligt tar över rollen som den nya drivkraften i vår bolagsresa”, säger Christian Kronegård, styrelseordförande.

”Styrelsen vill också ta detta tillfälle i akt och tacka Hampus Nyström för hans tid som vd för JS Security.”, tillägger Christian Kronegård.

”Det har varit en fantastisk tid på JS Security och jag är stolt över att fått leda Bolaget till positionen som Bolaget har idag. Nu är det tid att lämna över stafettpinnen till Pontus Wilgodt som kommer ta bolaget vidare in i nästa fas.”, säger Hampus Nyström.

”Jag ser fram emot att ta mig an rollen som tf vd för JS Security, ett bolag som jag har lärt känna mycket väl. Tillsammans med bolagsledningen och alla medarbetare kommer min prioritet vara att vidareutveckla vår operativa modell, vilket kommer göra oss konkurrenskraftiga och möjliggöra ett ännu starkare erbjudande till våra kunder. På så vis skapar vi möjligheter för långsiktig organisk tillväxt och lönsamhet”, säger Pontus Wilgodt, tf vd JS Security

Pontus Wilgodt, född 1966, är styrelseledamot i Bolaget sedan augusti 2020. Pontus har arbetat 12 år i finansbranschen bl.a. vid Enskilda Fondkommission. Han är tidigare VD för det sedermera börsnoterade riskkapitalbolaget Biolin. Pontus arbetar i dagsläget med att utveckla en plattform för ledning och styrelsearbete samt är fotbollstränare i Djurgårdens Allsvenska Damlag. Pontus äger 332 790 aktier motsvarande 6,66 % av Bolagets röster och kapital.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern, som är noterad på Spotlight Stock Market. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-02 08:12 CET.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.