Post

En ny våg av cyberattacker sköljer över svenska bolag

Trots varningar och uppmärksammade intrång är beredskapen för de flesta företag alarmerande låg:

  • nästan 80% av ledande IT-anställda och säkerhetsledare anser att deras företag saknar tillräckligt skydd mot cyberattacker.
  • i genomsnitt har varje anställd tillgång till 11 miljoner filer – men endast 5% av företagens mappar är ordentligt skyddade.
  • bara 57% av företagen genomförde en riskbedömning för datasäkerhet under 2020.
  • mer än 77% av organisationerna har ingen plan för insatsåtgärder vid ett angrepp.
  • mer än 93% av vårdorganisationerna rapporterade minst ett intrång eller angrepp under de senaste tre åren.

 

2020 innebar en rad olika utmaningar för både företag, myndigheter och privatpersoner. Under den globala pandemin och tilltagande politisk oro är det lätt att glömma en större påtaglig fara. 2020 var ett rekordår för antalet genomförda cyberattacker och dataläckor.

 

Förutom att antalet attacker har ökat avsevärt under de senaste åren, har komplexiteten av dessa hot också ökat dramatiskt. Detta beror till stor del på tillämpningen av framväxande tekniker som t.ex. Artificiell Intelligens (AI).

 

‘’Vi kommer fortsatt att se en ökning av antalet cyberrelaterade brott som drabbar företag, myndigheter och indirekt alla invånare i samhället. I och med den fortsatta digitaliseringen och utveckling av nya tekniker, samtidigt som vi arbetar mycket hemifrån på grund av Covid-19, så hittar obehöriga nya vägar för att ta sig in i känsliga system. Detta ger obehöriga möjligheten att slå ut stora delar av verksamheter och således komma åt känslig data som idag lagras centraliserat och koncentrerat på en och samma plats.’’ säger Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

 

‘’I och med att samhället kommer att fortsätta digitaliseras, så ställs det allt högre krav på företag och myndigheterna när det kommer till datasäkerhet. Det är uppenbart att de flesta aktörer idag, fortfarande arbetar efter en centraliserad och föråldrad modell. Detta gör det ännu enklare för obehöriga att utföra angrepp och således komma åt den data som lagras. Vi måste bort från den centraliserade modellen, och istället börja arbeta i en intelligent, decentraliserad och distribuerad miljö.’’ fortsätter Christopher Ramstedt

 

‘’Vi på JS Security upplever ett alarmerande behov avseende säker datalagring. Med vår intelligenta och decentraliserade lösning, Security-as-a-service, där blockkedjan agerar en av huvudkomponenterna, kan vi ge våra kunder förutsättningar att förebygga obehörig åtkomst av den lagrade datan. Vi fortsätter att arbeta mot att bli den största och ledande aktören inom vårt segment, säker och decentraliserad lagring av data. Långsiktigt skall vi kunna erbjuda ett nationellt täckande och självförsörjande datalagringsnätverk. Vi fortsätter att arbeta med försäljning, parallellt med utveckling kopplat till vår roadmap. Framledes kommer vi även att sondera marknaden efter potentiella förvärv och partnerskap i syfte att stärka vår organisation ytterligare.’’ tillägger Christopher Ramstedt

 

Källor

Forbes: Alarming Cybersecurity Stats

Comparitech: 300+ Terrifying Cybercrime and Cybersecurity Statistics & Trends

Verizon: Data Breach Investigations Report 2020
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. 
 

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.