Post

Block_003

Bästa aktieägare, 

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

Vi har nu initierat den sista utvecklingsfasen inom ramarna för R1 (Roadmap 1). Detta innebär att ‘’Node Provider´´-applikationen inom kort öppnas upp för ‘’early-access’’. Node Provider-applikationen är den delen av nätverket som möjliggör för aktieägare, privatpersoner samt andra intressenter, att ansluta sig till nätverket. Testningen har hittills gått enligt våra förväntningar. Nu återstår en liten del utveckling, parallellt med ‘’bounty testning’’ för att sedan sjösätta och öppna upp för ‘’early-access’’. 

Vi kommer därtill att skapa en ‘’Node Explorer’’-miljö, där intressenter ges möjligheten att i realtid överblicka nätverket. I Node Explorer kommer antalet noder, lagringskapacitet m.m. att presenteras detaljerat.

Vidare har vi fått en otroligt bra spridning på vår IOS-app, vilket kommer förenkla anslutandet av noder till nätverket. Vi har idag en användarbas på 473 personer enbart i USA, där engagemangsgraden uppgår till hela 93%. Totalt har vi en användarbas om 716 enskilda individer. 

‘’Vi ser stora möjligheter att ansluta dessa användare till vår Node Provider-applikation, vilket skulle i sin tur innebära att vi kan ha upp till 716 aktiva noder, d.v.s. lagringsenheter i vårt decentraliserade och distribuerade P2P-nätverk redan från lansering.’’ säger Christopher Ramstedt, operativ chef och IR-ansvarig

‘’Värt att lyfta är att trots att noder kan finnas på olika geografiska platser runt om i världen, så kommer vi fortsatt att vara ‘’Cloud Act’’ säkrade. Detta medför att vi kan använda oss av en global lagringsstruktur, utan att falla under Cloud Act-förordningen som andra aktörer inom branschen gör.’’ tillägger Christopher Ramstedt 

Vi har även under senaste månaderna fortsatt utvecklingen av vår Investor Relations-app, vilket har medfört att flertalet uppdateringar har publicerats. I den senaste uppdateringen har vi förbättrat informationshanteringen samt våra push notiser. Detta har förbättrat processen med att snabbt och effektivt kunna publicera information till våra aktieägare och andra intressenter.

Vi ber samtliga personer som har laddat ner vår Investor Relations-app, att uppdatera till den senaste versionen som finns tillgänglig på App Store. I vissa sällsynta fall så kan man behöva ta bort appen, och sedan installera den på nytt för att genomföra uppdateringen

Sist, men inte minst, publicerade vi igår information kring ett potentiellt förvärv, vilket kändes naturligt att lyfta i detta utskick. JS Security ingick igår ett LOI med Stonebeach AB, om att förvärva samtliga aktier i företaget. 

‘’StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’. Synergierna mellan JS Security och StoneBeach är otroligt fina, och kommer addera ett stort mervärde till koncernen i form av ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin.’’ säger Pontus Wilgodt, tf VD

Läs hela pressmeddelandet om det tilltänkta förvärvet här: https://investor.jssecurity.tech/newsandpress/js-security-har-ingatt-loi-om-att-forvarva-stonebeach/

Vi kommer fortsätta att sondera marknaden efter ytterligare förvärv att komplettera vår verksamhet med. Detta parallellt med vårt arbete kring försäljning, samarbeten och partnerskap samt affärsutveckling, för att fortsatt addera värde till våra aktieägare.

Nästa block, ‘’Block_004" kommer att publiceras den 18 november 2021.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.