Post

Block_002

Bästa aktieägare, 

I enlighet med tidigare kommunicerad information, så kommer här en ny uppdatering från oss på JS Security. Uppdateringen omfattar vidareutveckling samt försäljnings- och affärsuppdrag.

Beträffande försäljning, så har JS Security inlett en fördjupad diskussion, d.v.s. nästa steg i försäljningsprocessen med tre stycken aktörer beträffande Bolagets tjänst ’’Security-as-a-service’’.

Dessa tre företag befinner sig nu i stadiet för upprättande av kravspecifikationer. 

Kravspecifikationerna lägger grunden i infrastrukturen och den funktionalitet samt eventuella tillägg som de potentiella kunderna önskar inom ramarna för deras specialanpassade versioner av Security-as-a-service. De potentiella kunderna återfinns inom juridik, finans samt försäkring. 

‘’Vi befinner oss nu, efter långa dialoger och processer, äntligen i slutskedet och hoppas att de skall bära frukt i närtid.’’, säger Christopher Ramstedt, operativ chef och IR-ansvarig.

Parallellt med försäljning samt utveckling, så utvärderar vi våra försäljningsprocesser för att effektivisera försäljningsarbetet samt korta ner tiden från initial kontakt till ingått avtal. 

Därtill så är vi i full gång med planering av fortsatt vidareutveckling under kommande år. Vi planerar att i närtid släppa en uppdatering och förnyad utvecklingsplan, som visar de steg som följer efter slutförandet av R1, vår första kommunicerade utvecklingsplan.

Utöver ovan, så planerar vi att i slutet av året, lansera delar av vårt uppdaterade decentraliserade nätverk i en “early access”-kampanj. Detta möjliggör för både aktieägare, privatpersoner samt andra intressenter på marknaden, att vara en del i JS Securitys utveckling samt rent fysiskt bli en del av vår fortsatta byggnation av vårt decentraliserade nätverk. Samtliga individer som ansluter sig via vår early access-kampanj kommer att allokera lagringsutrymme till nätverket, vilket över tid bidrar till att vår vision blir till verklighet.

Vi kommer fortsatt att proaktivt driva bolaget i rätt riktning, i linje med våra olika fokusområden, för att således skapa ytterligare värde till alla våra aktieägare.

Nästa block, ‘’Block_003" kommer att publiceras den 3 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

 
Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.