Post

VD-uppdatering

Stort fokus har fortsatt lagts på utveckling i linje med vår tidigare kommunicerade utvecklingsplan. Utvecklingen löper på enligt våra estimat, och vi tar nya kliv för varje dag som går.
 
Vid årsskiftet så kommer vi ha en första version av ett helt eget decentraliserat nätverk som verifieras med blockkedje-teknik, där den uppladdade datan är end-to-end krypterad med NSA (USA:s nationella säkerhetsbyrå) godkända AES 256-bit krypteringen. Enbart krypteringen ger ett ogenomträngligt skydd. Nätverket drivs av oss, men datan ägs av noder och användare, där personer som sitter på Mac, Linux eller Windows kan bidra med en del av sin hårddisk till nätverket. Alltså förse JS Security med lagringsutrymme. 
 
Detta ökar även våra redan stora marginaler mot kund, och ger oss en bra skjuts på vägen mot vår vision om ett nationellt självförsörjande datalagringsnätverk.
 
Vi har vidare arbetat både hårt och aktivt med kundbearbetning kopplat till vårt befintliga produktutbud, vilket vi börjar se kan bära frukt. I spåren av pandemin och de restriktioner som då sattes, resulterade i ett ökat distansarbete för många företag. Detta har inneburit en katalysator för samhällets digitalisering, vilket drastiskt ökat antalet cyberrelaterade brott. Vi är väl positionerade på marknaden för att dra nytta av detta. 
 
Vi upplever en ökad köplust ute hos företagen. Delvis tack vare att problematiken kring cyberrelaterade brott uppmärksammas allt mer i media och att företagen själva inser den alternativ kostnad som kan uppstå om dem blir drabbade. Fokuset ligger fortsatt på att bearbeta marknaden och att skapa ytterligare affärsmöjligheter.
 
Vi kommer nu under det fjärde kvartalet att fortsätta arbeta enligt vår strategi för att skapa ytterligare långsiktigt värde till alla våra aktieägare.
 
Pontus Wilgodt
tf VD, JS Security
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech
 
Om JS Security
 
JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.
 
Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.
 

Similar Post

01.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

02.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

03.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

04.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.