Post

JS Security lanserar Security-as-a-Service samt sitt decentraliserade P2P-nätverk

Länk till plattformen: https://account.jssecurity.tech/signup/saas

Länk till systemgenomgång: https://www.youtube.com/watch?v=t6v5Z46QZTI

Efter en period av bounty- och penetrationstestning av Bolagets plattform och nätverk, utfört av det amerikanska cybersäkerhetsföretaget HackerOne, kan Bolaget nu lansera sin produkt Security-as-a-Service med tillhörande lagringsnätverk. JS Security bjuder nu in till att testa produkten kostnadsfritt under en 60 dagarsperiod från registrering för recensions inhämtning och kundbearbetning.

Security-as-a-Service möjliggör för användaren att på ett säkert och integritetsskyddat sätt, lagra filer av olika format och storlekar, på ett decentraliserat och distribuerat lagringsnätverk beståendes av geografiskt separerade lagringsnoder. Bolagets lagringsstruktur baseras i och med detta, inte på en ‘’single point of failure’’-struktur, där all data lagras på ett och samma ställe, utan istället fördelat på flertalet oberoende platser.

‘’Security-as-a-Service syftar till att erbjuda en produkt som balanserar på en fin linje mellan säkerhet och bekvämlighet. För närvarande är det inte tillräckligt bra att enbart fokusera på säkerhet när det kommer till decentraliserad fillagring. Det gäller att hitta en balans där även bekvämligheten är av största vikt. Med Security-as-a-Service, samt vår vidareutveckling framledes, bryter vi gamla traditionella vanor med att lagra data på osäkra platser, i osäkra system, på osäkra sätt. I och med lanseringen, så kan vi nu bearbeta försäljning på ett helt annat sätt.’’, säger Christopher Ramstedt, Operativ chef och Investor Relations-ansvarig

Security-as-a-Service

Security-as-a-Service är en plattform som baseras på Bolagets egenutvecklade decentraliserade P2P-nätverk. Plattformen möjliggör för användaren att snabbt, säkert och integritetsskyddat, lagra filer samt data i en decentraliserad lagringsmiljö.

Security-as-a-Service använder sig av avancerad kryptering, filuppdelning, filfördelning samt verifiering. Bolaget har eftersträvat hög grad av användarvänlighet i kombination med säkerhet samt integritet. Plattformen nås för närvarande via webbläsaren, men kommer under kommande utvecklingsperiod även att utvecklas till en desktop-applikation.

Decentraliserat P2P-nätverk

Bolagets decentraliserade P2P-nätverk, som är den underliggande lagringen i Security-as-a-Service, bygger på oberoende node-operatörer som allokerar ett minimum om 10 GB (gigabytes) lagringsutrymme till lagringsnätverket. JS Security har utvecklat en mjukvara som är kompatibel med Windows, Linux och Mac. Mjukvaran gör det möjligt för node-operatörerna att själva välja mängden data som skall allokeras till nätverket.

När nod-operatören valt mängden lagringsutrymme som skall allokeras till nätverket, formaterar mjukvaran den del av hårddisken som ligger mellan operativsystemet och bios:et. Noden signalerar sedan att den är redo att ta emot data.

P2P-nätverket har per idag, 62 st noder och en potentiell lagringskapacitet uppgående till cirka 100 TB (terrabytes). Bolaget ser stora möjlighet att snabbt skala upp lagringsnätverket i och med den höga användningsgrad som Bolagets IOS-applikation har. Totala antalet användare av IOS-applikationen uppgår idag till 916 st. Om dessa omvandlas till node-operatörer så har JS Securitys P2P-nätverk potentialen att erbjuda en total lagringskapacitet om 1 474 TB, vilket motsvarar 1,4 PB (pettabytes).

En film som beskriver mjukvaran för node-operatörer förväntas att publiceras under nästa vecka (vecka 3, 2022).

Länk till Node Explorer: https://explorer.jssecurity.tech/

Länk för att bli en node-operatör: https://account.jssecurity.tech/signup/node

‘’Jag känner mig otroligt stolt över att det nu är dags för lanseringen av Security-as-a-Service samt vårt decentraliserade P2P-nätverk. Bortsett från fördelar som säkerhet, integritet och snabbhet, så har vi byggt ett lagringsnätverk där vi kan ha upp till 100% marginal på lagringen. Detta ger oss stora möjligheter i vår prissättning och skapar möjlighet att erbjuda en produkt för alla som vill lagra information på ett säkert sätt, såväl privatpersoner som företag.’’, säger Pontus Wilgodt, tf VD

Viktig information

Vid användning av JS Securitys produkter samt tjänster, godkänner användare automatiskt Bolagets ‘’Terms of Use’’, ‘’Privacy Policy’’ samt ‘’Cookie Policy’’, som finns på Bolagets hemsida https://jssecurity.tech/legal/.

Om användaren identifierar någon möjlig förbättring, bugg eller dyl. vill Bolaget ha den informationen omgående per mail till support@jssecurity.tech för snabb åtgärd.

Vill du veta mer om systemet, samt hur vi kan implementera det hos dig som kund, vänligen kontakta sales@jssecurity.tech.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.