Post

JS Security sammanfattar resultatet av HackerOne’s bounty- och penetrationstestning

JS Security har under det andra halvåret 2021, vidareutvecklat sin plattform och nätverk enligt den kommunicerade utvecklingsplanen R1. Utfallet är ett komplett fillagringssystem, som baseras på ett decentraliserat och distribuerat P2P-lagringsnätverk (länk till Node Explorer: https://explorer.jssecurity.tech/).

JS Security initierade i november 2021, bounty- och penetrationstesting via HackerOne av Bolagets plattform och nätverk, d.v.s det som vidareutvecklats under R1. Bakgrunden till testningen var att JS Security ville identifiera eventuella sårbarheter inom plattformen samt nätverket före lansering.

HackerOne har nu slutfört säkerhetstestningen av Bolagets plattform (Security-as-a-service) samt P2P-nätverk med mycket goda resultat. Några få sårbarheter av klass medium- och lågrisk identifierades under perioden och dessa åtgärdades av Bolaget omgående. Inga sårbarheter av kritisk karaktär identifierades.

‘’Det är onekligen mycket glädjande att vår egenutvecklade plattform (Security-as-a-service) och decentraliserade P2P-nätverk erhåller så fina resultat på ett av världens hårdaste tester. Detta är ytterligare ett kvitto på Bolagets hårda arbete, innovativa tänkande och djupa tekniska kunskap.’’, säger Pontus Wilgodt, tf VD JS Security

Kort om HackerOne

HackerOne är ett amerikanskt cybersäkerhetsföretag som kopplar samman företag med bl.a. etiska hackare och cybersäkerhetexperter för avancerade tester utav digitala system.

HackerOne är betrodd av över 1 350 organisationer världen över för att hitta och åtgärda säkerhetsbrister med hjälp av det största teamet utav säkerhetsforskare i världen.

Deras community med över 1 000 000 etiska hackare, forskare och experter har hittat över 120 000 sårbarheter för organisationer, däribland Starbucks, Google, Lufthansa, Toyota, Hyatt och Goldman Sachs, samt för högprofilerade program för det amerikanska försvarsdepartementet.

För mer information, besök: https://www.hackerone.com/

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.