Post

JS Security’s förvärv Stonebeach AB erhåller inköpsorder om cirka 4,6 MSEK

StoneBeach har idag erhållit en inköpsorder från en stor aktör inom fordonsindustrin som inkluderar leveranser av s.k. ”IT Framework” samt ‘’IT-services’’, d.v.s. molntjänster kopplade till information- och dokumenthantering samt tillhörande utveckling. Ordervärdet är ca 4,6 MSEK fördelat över en 12-månadersperiod med start 1 januari 2022.

Mot bakgrund av att aktören önskar att förbli anonym, väljer vi att inte publicera företagsnamnet ur integritetssynpunkt.

“Det är mycket glädjande att vi idag har mottagit denna order, och således får förnyat förtroende för år 2022.’’, säger Mårten Bergsten, VD StoneBeach

‘’Vi ser stora möjligheter för koncernen expansion och tillväxt i och med detta. Vi har för avsikt att under Q1 2022, sondera möjligheten till att implementera ‘’Security-as-a-service’’ som bottenplatta till den fortsatta utveckling inköpsordern speglar’’, säger Pontus Wilgodt, tf VD JS Security

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-17 12:38 CET.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.