Post

Block_006

Bästa aktieägare och andra intressenter, 

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

I detta ‘’Block_’’ vill vi lyfta fram vårt förvärv av StoneBeach AB men kommer även ge en övergripande uppdatering om koncernen i sin helhet.

StoneBeach är ett informationssäkerhetsföretag med lång erfarenhet inom ‘’Enterprise content management’’. StoneBeach har strategiskt viktiga kunder för JS Security inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. StoneBeach förväntas under helåret 2021 omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK.

Vi har ända sedan vi började titta på StoneBeach, sett tydliga synergier mellan bolagen, både inom försäljning samt teknologi-applicering. StoneBeach har lång och dokumenterad erfarenhet inom informationssäkerhet, vilket ju är JS Securitys största prioritet. Med detta förvärv snabbar vi på bolagets expansion och tillväxt.

StoneBeach har idag kundavtal med stora aktörer inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. I och med dessa avtal, är målsättningen att JS Security ska kunna integrera ‘’security-as-a-service’’ som underliggande teknik bakom de system som dessa aktörer använder. 

Därtill är Stonebeach ett kassaflödespositivt bolag, vilket kommer att bidra positivt till den ekonomiska ställningen för hela koncernen. 

Vidare har Stonebeach under många år arbetat med försäljning och implementation av IT-säkerhetssystem hos stora företag samt myndigheter. Dessa erfarenheter kommer att komplettera JS Security väl när nya kunder skall bearbetas. Stonebeach har under många år byggt upp en förståelse för hur försäljningsprocesserna mot stora bolag och offentlig sektor ser ut. Stonebeach kommer även komplettera koncernen med resurser att nyttja i den fortsatta produktutvecklingen.

Vi vill även framhålla att vi nu har lanserat vår första version av Node Explorer, vilket är det verktyg som man kan använda sig av för att överblicka vårt nätverket av noder.

Länk till Node Explorer: https://explore.jssecurity.tech/

Vi arbetar intensivt med att koppla upp noder till nätverket och kommer snart att meddela tidpunkten för lanseringen av Node Provider. Dessförinnan kan den som vill testa vår innovativa lösning, bli en del av nätverket samt dra nytta av de fördelar som följer med att vara en Node Provider. Registrering sker via följande länk: https://early.jssecurity.tech. Vi kommer kontakta dig när ‘’early-access’’ öppnas upp.

Nästa block, ‘’Block_007" kommer att publiceras den 20 januari 2022.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.