Post

Block_004

Bästa aktieägare, 

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

Vi har under den senaste perioden arbetat intensivt med Due Diligence av Stonebeach AB inför vårt potentiella förvärv. Vi är fortsatt mycket positiva till StoneBeach och dess synergier med JS Security. 

För den som eventuellt missat informationen om vårt tilltänkta förvärv av Stonebeach AB (se pressmeddelande daterat 2021-11-02), så är det ett företag inom informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’. Vi ser att StoneBeach kan addera ett stort mervärde till JS Securitys produktportfölj och tillväxtstrategi. Ambitionen med förvärvet, är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens och befintliga kunder inom bank-, finanssektorn samt fordonsindustrin.

JS Securitys utveckling löper fortsatt i enlighet med uttalad utvecklingsplan. Samtliga milstolpar i R1 (utvecklingsplanen) är nu slutförda och bounty-testing samt penetrationstestning är nu initierade och även dessa fortlöper enligt plan. 

Vi har vidare satt ihop ett marknadsföringsteam, som kommer arbeta parallellt med vår interna försäljningsorganisation för att profilera våra produkter. De skall vidare arbeta fram en effektiv marknadsföringsplan för att så snabbt som möjligt nå ut med våra produkter till relevanta målgrupper, även globalt.

JS Security har sedan notering haft en tydlig strategi kring kommunikation och transparens mot Bolagets aktieägare, potentiella kunder och andra intressenter. Som en del av detta, och för att ta JS Securitys kommunikation till nya nivåer, har vi lanserat ett nytt kompletterande format, en podcast vid namn ‘’BlockCast’’. 

Då det händer väldigt mycket runt JS Security och Bolagets produkter så är tanken med BlockCast att Bolagets grundare, Christopher Ramstedt & Pierre Grönberg, i ett avslappnat och enkelt format, skall få aktieägare samt andra intressenter mer insatta i vad som skapas.

Länk till BlockCast: https://open.spotify.com/show/3KR5jvYybREeviW1w1dE5t

Nästa block, ‘’Block_005" kommer att publiceras den 2 december 2021.

Similar Post

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.