JS Security och representanter från riksdagen inleder dialog angående samarbete i regeringens nya satsning om nationellt cybersäkerhetscenter

Onsdag den 3/3-2021 hade JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) sitt första och inledande möte avseende ett långsiktigt samarbete tillsammans med riksdagsledamöterna Mikael Larsson (C) (‘’Mikael’’) och Niels Paarup-Petersen (C) (‘’Niels’’) med mål om att säkra Sveriges datahantering.

Mikael Larsson (C) är en svensk riksdagsledamot som utöver sitt uppdrag som riksdagsledamot, även är aktiv i bl.a. Försvars-, Justitie-, Finans-, och Näringsutskottet samt EU-nämnden.

Niels Paarup-Petersen (C) är en svensk riksdagsledamot som utöver sitt uppdrag som riksdagsledamot, även är aktiv i bl.a. Justitie-, Finans-, och Näringsutskottet samt EU-nämnden. Mikael och Niels driver frågor rörande säker datalagring, hållbar digitalisering samt arbetar aktivt med nationellt cybersäkerhetscenter.

”Det är väldigt viktigt att både politiken, myndigheter och näringslivet höjer insatserna när det kommer till cybersäkerhet samt lagring och delning som säkrar både integriteten hos användarna och datan.”
– Niels Paarup-Petersen (C)

Det nationella cybersäkerhetscentret ska bidra till att göra Sverige säkrare genom att höja den samlade förmågan att möta cyberhot och effektivt stödja både offentliga och privata aktörer. Detta ska bidra till att stärka säkerheten i samhället som helhet, enligt regeringen. Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna:

– Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp ochandra IT-incidenter.
– Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
– Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata ochoffentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

JS Security ser en stark korrelation mellan initiativet om nationell säkerhet och bolagets målsättning om att säkra datahanteringen även på nationell nivå.

‘’Jag ser stora möjligheter för JS Security, som ett svenskt cybersäkerhetsföretag i rollen att vägleda, assistera samt säkra upp cybermiljön nationellt på ett decentraliserat och distribuerat sätt. Vi ser framför oss att vi är behjälpliga i frågor som rör cybersäkerhet, datalagring samt digitalisering. Långsiktigt ser vi även möjligheter att bli en del av det nationella cybersäkerhetscentret, där vi med vår produkt Delta/NET hjälper till att göra Sverige till det säkraste landet sett till cybersäkerhet.”
-Hampus Nyström, vd JS Security

Delta/NET är ett högteknologiskt, decentraliserat och distribuerat datalagringsnätverk baserat på blockkedjan som verifikationskomponent. Komponenterna i Delta/NET är noga utvecklade för att bygga en säker och ‘’trustless’’ miljö för användaren, vilket i slutändan innebär att användaren faktiskt äger sin egna data.

‘’Decentraliserad och distribuerad datalagring representerar en grundläggande förändring i effektivitet och ekonomi för storskalig lagring. JS Security frångår den idag den centraliserade hanteringen, där allt ligger lagrat på ett ställe och där lagrad information i vissa fall kan beviljas laglig åtkomst, läckas eller hackas utan ägarens medgivande.” – Christopher Ramstedt, grundare JS Security

Myndigheternas samarbete inom ramen för cybersäkerhetscentret kommer enligt regeringen att stegvis utvecklas fram till 2025 med en satsning på närmare en halv miljard svenska kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Hampus Nyström, VD

Christopher Ramstedt, Operativ chef och IR-ansvarig

E-post: ir@jssecurity.tech