• We protect your organization through the pandemic.

Press Releases

JS Security is a Swedish cybersecurity company with the goal of minimizing and preventing all data breaches that occur on a global scale. With a close and continuous customer dialogue, in combination with positioning ourselves at the forefront of technology and scalability, we are certain of the impact we can have on our client’s digital security.

JS Security Technologies Group AB offentliggör noteringsmemorandum inför nyemission av units i samband med notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (“Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående nyemission av units om ca 8 MSEK och planerad notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”), upprättat ett noteringsmemorandum (”Memorandum”).

JS Security Technologies Group AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen för JS Security Technologies Group AB (“Bolaget” eller “JS Security”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (“Spotlight”). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva units i Bolaget om ca. 8 MSEK (“Erbjudandet”). En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 30 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier beräknas till den 12 maj 2021.

JS Security och representanter från riksdagen inleder dialog angående samarbete i regeringens nya satsning om nationellt cybersäkerhetscenter

2021-03-05

Onsdag den 3/3-2021 hade JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) sitt första och inledande möte avseende ett långsiktigt samarbete tillsammans med riksdagsledamöterna Mikael Larsson (C) (‘’Mikael’’) och Niels Paarup-Petersen (C) (‘’Niels’’) med mål om att säkra Sveriges datahantering.

Kallelse till årsstämma JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till årsstämma den 9 april 2021 kl.14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.