Blog

News 2 Aug 2021 9:45

Framtidsbolagen – Säker Datalagring med Blockchain

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt har medverkat i podden Framtidsbolagen som drivs av ekonomitidningen Finanstid.se.
Press Release 30 Jul 2021 11:31

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Idag, 30 juli 2021, höll JS Security Technologies Group AB extra bolagsstämma. Nedan framgår beslut från bolagets extrastämma.  Stämman beslutade om ny revisor i Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Detta i enlighet med styrelsens förslag.  Det kan noteras att beslutet togs enhälligt.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Christopher Ramstedt, […]
News 29 Jul 2021 9:23

JS Security medverkar i podcasten Framtidsbolagen

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt har  medverkat i podcasten Framtidsbolagen som drivs av ekonomitidningen Finanstid.se med Hampus Rebjö som programledare. 
Press Release 12 Jul 2021 7:33

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB (publ)

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB (publ), org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tid och plats: fredagen den 30 juli 2021 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda […]
Press Release 6 Jul 2021 8:11

JS Security släpper en open-source baserad tjänst

JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) släpper idag en open-source baserad cybersäkerhetstjänst vid namn SecurePass. 
Press Release 6 Jul 2021 8:11

JS Security releases an open-source-based service

JS Security Technologies Group AB (“JS Security” or “the Company”) is today releasing an open-source-based cybersecurity service called SecurePass.
News 5 Jul 2021 10:19

En ny våg av cyberattacker sköljer över svenska bolag

En byggvarukedja slogs ut av ett it-haveri i slutet av juni. Nu har en livsmedels- och detaljhandelskedja drabbats och tvingats stänga så gott som alla butiker. En aktör inom vård och hälsa, samt ett statligt järnvägsföretag har även upplevt störningar.  Dessa är bara några av de tusentals företag som globalt kan ha drabbats av helgens massiva cyberattack.
News 5 Jul 2021 10:19

A new wave of cyberattacks is sweeping over Swedish companies

A construction company was knocked out by an IT crash at the end of June. Now a food and retail chain has been hit and forced to close almost all stores. An actor in health and well-being, as well as a state railway company, has also experienced disruptions.  These are just some of the thousands of companies globally that may have been affected by this weekend's massive cyberattack.
Press Release 2 Jul 2021 6:12

Pontus Wilgodt utses till tf vd för JS Security Technologies Group

Pontus Wilgodt utses och tillträder som tf vd för JS Security Technologies Group AB (“JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) och Hampus Nyström avgår.

Worth reading

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.