Blog

Press Release 2 Nov 2021 7:25

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.
Press Release 28 Oct 2021 1:24

Block_002

Bästa aktieägare,  I enlighet med tidigare kommunicerad information, så kommer här en ny uppdatering från oss på JS Security. Uppdateringen omfattar vidareutveckling samt försäljnings- och affärsuppdrag. Beträffande försäljning, så har JS Security inlett en fördjupad diskussion, d.v.s. nästa steg i försäljningsprocessen med tre stycken aktörer beträffande Bolagets tjänst ’’Security-as-a-service’’. Dessa tre företag befinner sig nu […]
Press Release 21 Oct 2021 12:43

Block_001 Nyheter och löpande uppdateringar från JS Security

Bästa aktieägare,  Vi har mycket spännande på gång och är nu redo att löpande börja kommunicera händelser i bolaget i ett nytt format.  Den senaste tiden har stort fokus lagts på utveckling och dialoger med intressenter, potentiella partners samt potentiella kunder. Efter månader av hårt arbete har vi byggt ett långsiktigt team som kommer driva […]
Press Release 21 Oct 2021 12:43

Block_001 News and ongoing updates from JS Security

Dear shareholders, We have a lot of exciting things going on and are now ready to continuously start communicating events in the company in a new format. Recently, great focus has been placed on development and dialogues with stakeholders, potential partners, and potential customers. After months of hard work, we have built a long-term team […]
Press Release 4 Oct 2021 8:06

VD-uppdatering

Årets tredje kvartal är förbi och jag kan nu sammanfatta en händelserikt period för JS Security, präglat av framsteg inom både utveckling och kundbearbetning. Det är med stolthet jag kan konstatera att vi har en robust affärsmodell samt en stark och kompetent organisation för att ta JS Security till nya höjder.
Press Release 4 Oct 2021 8:06

CEO update

The third quarter of the year is over and I can now summarize an eventful period for JS Security, characterized by progress in both development and customer processing. It is with pride that I can state that we have a robust business model and a strong and competent organization to take JS Security to new heights.
Press Release 31 Aug 2021 2:05

JS Security’s acting CEO acquires shares

JS Security Technologies Group AB ("JS Security" or "the Company") announces today that the Company's acting CEO, Pontus Wilgodt, has acquired shares in the Company.
Press Release 31 Aug 2021 2:04

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att Bolagets tf VD, Pontus Wilgodt, har förvärvat aktier i Bolaget.
Press Release 31 Aug 2021 2:04

JS Security’s acting CEO acquires shares

JS Security Technologies Group AB ("JS Security" or "the Company") announces today that the Company's acting CEO, Pontus Wilgodt, has acquired shares in the Company.

Worth reading

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.