Blog

Press Release 17 Dec 2021 11:38

JS Security’s förvärv Stonebeach AB erhåller inköpsorder om cirka 4,6 MSEK

Det av JS Security Technologies Group AB’s (‘’JS Security’’) nyligen förvärvade Stonebeach AB (‘’StoneBeach’’), har idag erhållit en inköpsorder från en stor aktör inom fordonsindustrin. Denna aktör har lagt en inköpsorder värd cirka 4,6 MSEK för molntjänster kopplat till information- och dokumenthantering under helåret 2022.
Press Release 17 Dec 2021 11:38

JS Security’s förvärv Stonebeach AB erhåller inköpsorder om cirka 4,6 MSEK

Det av JS Security Technologies Group AB’s (‘’JS Security’’) nyligen förvärvade Stonebeach AB (‘’StoneBeach’’), har idag erhållit en inköpsorder från en stor aktör inom fordonsindustrin. Denna aktör har lagt en inköpsorder värd cirka 4,6 MSEK för molntjänster kopplat till information- och dokumenthantering under helåret 2022.
News 16 Dec 2021 3:26

Block_006

Bästa aktieägare och andra intressenter,  Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security. I detta ‘’Block_’’ vill vi lyfta fram vårt förvärv av StoneBeach AB men kommer även ge en övergripande uppdatering om koncernen i sin helhet. StoneBeach är ett informationssäkerhetsföretag med lång erfarenhet inom ‘’Enterprise content management’’. StoneBeach har strategiskt viktiga kunder […]
News 16 Dec 2021 3:26

Block_006

Bästa aktieägare och andra intressenter,  Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security. I detta ‘’Block_’’ vill vi lyfta fram vårt förvärv av StoneBeach AB men kommer även ge en övergripande uppdatering om koncernen i sin helhet. StoneBeach är ett informationssäkerhetsföretag med lång erfarenhet inom ‘’Enterprise content management’’. StoneBeach har strategiskt viktiga kunder […]
Press Release 10 Dec 2021 7:05

JS Security förvärvar informationssäkerhetsföretaget Stonebeach AB

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag ingått ett bindande avtal med aktieägarna (‘’Säljarna’’) i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. Planerat tillträde är den 1 februari 2022.
Press Release 10 Dec 2021 7:05

JS Security acquires the information security company Stonebeach AB

JS Security Technologies Group AB ("JS Security" or "the Company") has today entered into a binding agreement with the shareholders ("Sellers") of Stonebeach AB ("StoneBeach"), to acquire all shares in StoneBeach. Planned access is February 1, 2022.
News 9 Dec 2021 2:23

002 – BlockCast: Framtidsvisioner

Bästa aktieägare, Här kommer som utlovats nästa avsnitt i vår ”BlockCast-serie”. Avsnittet innehåller bl.a. en fördjupning av vår teknologi och reflektioner kring omvärlden. Vi berör även Bolagets framtidsvisioner och kommersialisering. Länk till BlockCast: https://open.spotify.com/episode/5yGWxBfaOpi3jiPFxftFEW?si=bce2a4577a4944f1  
News 9 Dec 2021 2:23

002 – BlockCast: Future Visions

Dear shareholders, Here comes, as promised, the next episode of our BlockCast series. The section contains i.a. an in-depth study of our technology and reflections on the outside world. We also touch on the Company's future visions and commercialization. Link to BlockCast (in Swedish): https://open.spotify.com/episode/5yGWxBfaOpi3jiPFxftFEW?si=bce2a4577a4944f1
News 8 Dec 2021 12:43

Överblicka vårt P2P-nätverk – Registrera dig som early-access

Här får du en smygtitt på Node Explorer, där du kan överblicka vårt P2P-nätverk. Vi arbetar intensivt med att koppla upp noder till nätverket och kommer snart att meddela den stora officiella lanseringen. Vill du vara en del av nätverket och dra nytta av alla fördelar som följer med att vara en Node Provider? Registrera […]

Worth reading

01.

JS Security har ingått LOI om att förvärva StoneBeach

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) har idag träffat en icke bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach AB (”StoneBeach”), om att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta ca 6 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,4 MSEK under helåret 2021 enligt säljarna.

02.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

03.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

04.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

05.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.