Blog

News 24 Aug 2021 11:09

JS Security participates in a video interview with Analyst Group

Christopher Ramstedt, founder and chief operating officer of JS Security Technologies Group AB ("JS Security" or "the Company"), will participate in a video interview produced by Analyst Group.
Press Release 23 Aug 2021 5:54

Delårsrapport kvartal 2 (Q2) 2021

Kvartal 2, 2021 Totalt intäkter för perioden uppgick till 0,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 MSEK. Balansomslutning uppgick till 7,5 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK.  Väsentliga händelser under perioden april till juni 2021 Bolagets utvecklingsarbete löper på enligt roadmap. Kraftig global ökning av cyberattacker och dataintrång skapa stora möjligheter för bolaget. Framgångsrik notering […]
News 19 Aug 2021 1:20

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]
News 2 Aug 2021 9:45

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.
News 2 Aug 2021 9:45

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.
News 2 Aug 2021 9:45

Framtidsbolagen – Säker Datalagring med Blockchain

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt har medverkat i podden Framtidsbolagen som drivs av ekonomitidningen Finanstid.se.
Press Release 30 Jul 2021 11:31

Kommuniké extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Idag, 30 juli 2021, höll JS Security Technologies Group AB extra bolagsstämma. Nedan framgår beslut från bolagets extrastämma.  Stämman beslutade om ny revisor i Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Detta i enlighet med styrelsens förslag.  Det kan noteras att beslutet togs enhälligt.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Christopher Ramstedt, […]
News 29 Jul 2021 9:23

JS Security medverkar i podcasten Framtidsbolagen

JS Security Technologies Group AB:s (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) grundare och operativa chef Christopher Ramstedt har  medverkat i podcasten Framtidsbolagen som drivs av ekonomitidningen Finanstid.se med Hampus Rebjö som programledare. 
Press Release 12 Jul 2021 7:33

Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB (publ)

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB (publ), org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma.  Tid och plats: fredagen den 30 juli 2021 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda […]

Worth reading

01.

Behind every great company is a great mind, or two. Meet the founders behind JS Security.

When Christopher ended his employment at a successful and well-established company and teamed up with Pierre, people around him thought it was one of his best decisions. The friends had a big dream and an even bigger ambition. With a strong belief in themselves and unwavering positivity, they have created JS Security, which is a […]

02.

Framtidsbolagen – Secure Data Storage with Blockchain

JS Security Technologies Group AB's ("JS Security" or "The Company") founder and chief operating officer Christopher Ramstedt has participated in the podcast Framtidsbolagen which is run by the financial magazine Finanstid.se.

03.

What is Decentralized Cloud Storage?

Security-as-a-service is our decentralized cloud storage solution. Through decentralization, the storage environment becomes safer, faster, and more private than centralized cloud services.   What is decentralized cloud storage? In the eyes of the user, it works in the same way as traditional cloud storage options such as Google Drive, Dropbox, or OneDrive. But instead of […]

04.

JS Security presents its 6-month-old development plan in accordance with previously communicated information

JS Security Technologies Group AB ('' JS Security '' or '' the Company '') presents its 6 months' development plan, a so-called roadmap, linked to the previously communicated information about the next step in the Company's direction towards creating national self-sufficient data storage system.