App Marketing

JS Security Technologies Group AB’s Investor Relations-app syftar till att göra Bolagets finansiella kommunikation mer tillgänglig och användarvänlig för investerare, analytiker och aktieägare.

Appen innehåller bland annat Bolagets aktiekursgraf, rapporter, årsredovisningar, IR-presentationer, nyheter samt pressmeddelanden.

JS Security marknadsför inget i appen, utan den agerar enbart ett verktyg.